Meniu
Your Cart

Politica de Confidentialitate

Declarație de protecție a datelor conform DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor)

Denumirea și adresa companiei responsabile:


Compania responsabilă în sensul Ordonanței UE de bază pentru protecția datelor și a celorlalte legi naționale pentru protecția datelor din statele membre, cât și a altor prevederi de drept pentru protecția datelor este:


BM CARTECH SRL

Str. BOBOTENI, 21

Piatra Neamţ, jud. Neamţ


Administrator: Beniamin Stifii


E-mail: office@auto-zon.com


Registrul Comerțului:

RO36321451, J27/645/2016


Numele și adresa persoanei responsabile cu protecția datelor:


Persoana responsabilă însărcinat cu protecția datelor de către firma responsabilă este:


Persoană responsabilă esternă însărcinată cu protecția datelor:

BM CARTECH SRL

Str. BOBOTENI, 21

Piatra Neamţ, jud. Neamţ


Administrator: Beniamin Stifii


E-mail: office@auto-zon.com


1. Generalități despre prelucrarea datelor

1.1. Volumul de prelucrare a datelor cu caracter personal


Noi colectăm și utilizăm date cu caracter personal de la utilizatorii noștri în principiu doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea la dispoziție a unei pagini web funcționale, cât și a conținuturilor și prestațiilor noastre. Colectarea și utilizarea de date cu caracter personal ale utilizatorilor noștri se face de regulă doar cu aprobarea utilizatorului. O excepție se face în cazurile în care obținerea unei aprobări prealabile nu este necesară din motive reale și dacă prelucrarea datelor este permisă prin prevederi legale.


Datele cu caracter personal se colectează doar în cazul în care dumneavoastră ne comunicați acestea în mod benevol în comanda dumneavoastră. Fără aprobarea dumneavoastră, noi utilizăm datele comunicate de către dumneavoastră în mod exclusiv pentru derularea și executarea comenzii dumneavoastră. După încheierea derulării contractului și după plătirea integrală a prețului de cumpărare, datele dumneavoastră vor fi blocate și vor fi șterse după scurgerea termenului legal de păstrare, prevăzut conform prevederilor de drept fiscal și comercial, dacă dumneavoastră nu v-ați dat în mod expres acordul pentru continuarea utilizării datelor dumneavoastră.


1.2. Distribuirea datelor cu caracter personal


În cazul expedierii coletelor și al livrărilor transmitem numele, adresa, numărul dvs. de telefon și adresa de e-mail prestatorilor noștri de servicii de expediere, cu care avem încheiate contracte – și, dacă este cazul, operatorilor – astfel încât aceștia să poată livra la timp și să poată comunica cu dvs. în scopul stabilirii livrării.


În cazul în care ne-ați oferi consimțământul explicit, baza legală pentru procesarea conexă a datelor rezultă din art. 6, par. 1 a) RGDP. În măsura în care procesarea datelor este necesară pentru efectuarea livrării mărfurilor convenite contractual, baza legală este reprezentată de art. 6, par. 1 b) RGDP. În plus, baza legală pentru prelucrarea conexă a datelor este reprezentată de art. 6, par. 1 f) RGDP (echilibrarea intereselor, în baza interesului nostru de a vă facilita livrarea fără probleme, în cele mai convenabile intervale de timp pentru dvs.).


Ștergem toate datele menționate mai sus cel mai târziu după expirarea termenului de garanție legal, în măsura în care nu avem obligația sau dreptul de a stoca în continuare datele, conform legislației în vigoare.


Pentru procesarea plăților, vom transmite datele dvs. de plată către instituția de credit desemnată, respectiv către serviciul de plată selectat în cadrul procesului de plasare a comenzii.1.3. Derularea de plăți prin ofertantul PayPal


La plata prin PayPal, card de credit via PayPal, ordin de plată via PayPal sau – dacă este oferit – prin „cumpărare pe factură” via PayPal, noi vom transmite datele dumneavoastră de plată în cadrul derulării plăților sper PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (numit în continuare „PayPal”). PayPal își rezervă pentru metodele de plată prin card de credit via PayPal, ordin de plată via PayPal sau – dacă este oferit – prin „cumpărare pe factură” via PayPal, efectuarea unei interogări de bonitate. PayPal utilizează rezultatul verificării bonității, privitor la probabilitatea statistică de neefectuare a plății, în scopul deciderii privitor la punerea la dispoziție a respectivei metode de plată. Informația privitor la bonitate poate conține valori de probabilitate (așa-numitele valori Score). În măsura în care valorile Score sunt incluse în rezultatul informației privitor la bonitate, acestea au la bază o procedură statistică matematică recunoscută științific. În calcularea valorilor Score sunt incluse printre altele date despre adrese. Alte informații despre protecția datelor, printre altele și despre bazele de date utilizate, puteți găsi în Declarația de protecție a datelor de la PayPal.


1.4. Baza juridică pentru prelucrarea de date cu caracter personal


În măsura în care noi luăm pentru procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal aprobarea de la persoana în cauză, ca bază juridică se ia în considerare articolul 6 alineat 1 litera a din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).


La prelucrarea datelor cu caracter personal, care este necesară pentru executarea unui contract în care o parte contractuală este persoana în cauză, ca bază juridică se ia în considerare articolul 6 alineat 1 litera b din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor). Același lucru este valabil și pentru proceduri de prelucrare, care sunt necesare pentru îndeplinirea unor proceduri pre-contractuale. În măsura în care, pentru îndeplinirea unei obligații legale care revine societății noastre comerciale, este necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal, ca bază juridică se ia în considerare articolul 6 alineat 1 litera c din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).


Pentru cazul că interese vitale ale persoanei în cauză sau ale unei persoane fizice fac necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal, ca bază juridică se ia în considerare articolul 6 alineat 1 litera d din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).


În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru protejarea unui interes îndreptățit al societății noastre comerciale sau ale unui terț și dacă interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză nu sunt mai mari decât primele interese menționate, atunci se va lua în considerare ca bază juridică pentru procesare datelor articolul 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).


1.5. Ștergerea datelor și durata stocării lor


Datele cu caracter personal ale persoanei în cauză vor și șterse sau blocate atunci când încetează scopul stocării. În afară de aceasta, se poate face o stocare dacă acest lucru este prevăzut de către legiuitorul european sau național în ordonanțe, legi sau alte prevederi de drept comunitar, cărora se supune compania responsabilă. O blocare sau ștergere a datelor se va face și în cazul în care se încheie un termen de stocare prevăzut de către normele menționate, cu excepția cazului în care există o necesitate de continuare a stocării datelor pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract.


2. Punerea la dispoziție a paginii web și generarea de fișiere de logare

2.1. Descrierea și volumul prelucrării de date


La fiecare deschidere a paginii noastre de internet, sistemul nostru înregistrează în mod automat date și informații de la sistemul computerizat al calculatorului apelant.


Astfel se colectează următoarele date:


1. Informații despre tipul de browser și despre versiunea utilizată

2. Sistemul de operare al utilizatorului

3. Providerul de internet al utilizatorului

4. Adresa IP a utilizatorului

5. Data și ora accesării

6. Siteurile web, de pe care sistemul utilizatorului a ajuns pe pagina noastră de internet

7. siteurile web, care sunt accesate de către sistemul utilizatorului prin pagina noastră de internet


Fișierele de logare (logfiles) conțin adrese IP sau alte date, care facilitează o alocare la un utilizator. Acest lucru ar putea fi de exemplu cazul atunci când linkul spre pagina web, de pe care utilizatorul ajunge pe pagina de internet, sau linkul sper pagina web, pe care o accesează apoi utilizatorul, conține date cu caracter personal.


Și datele sunt stocate în fișierele de logare logfiles ale sistemului nostru. Nu sunt afectate de acesta adresele IP ale utilizatorului sau alte date, care facilitează alocarea datelor către un utilizator. Nu se face o stocare a acestor date împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.


2.2. Bază juridică pentru prelucrarea de date


Baza juridică pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor de logare logfiles o constituie articolul 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).


2.3. Scopul prelucrării datelor


Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară în scopul facilitării unei trimiteri a paginii web către calculatorul utilizatorului. Pentru acesta, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână memorată pe durata ședinței de lucru.


Stocarea de logfile se face pentru asigurarea funcționalității paginii web. În afară de aceasta, datele ne servesc la optimizarea paginii web și la asigurarea securității sistemelor noastre de tehnica informațiilor. În acest context nu are loc o evaluare a datelor în scopuri de marketing.


Un astfel de scop este și interesul nostru îndreptățit la prelucrarea datelor conform articolului 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).


2.4. Durata stocării


Datele vor fi șterse atunci când nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului colectării lor. În cazul colectării de date pentru punerea la dispoziție a paginii web, acesta este mereu cazul atunci când se termină respectiva ședință de lucru.


În cazul stocării de date în fișiere de logare, acesta este cazul cel târziu 7 zile după înregistrarea lor. Este posibil ca acestea să fie stocate și după această perioadă. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor vor fi șterse sau defamiliarizate, astfel ca să nu mai poată fi posibilă o atribuire a acestora la clientul apelant.


2.5. Posibilitate de contestare și de înlăturare


Înregistrarea de date pentru pregătirea paginii web și stocarea de date în logfiles este neapărat necesară pentru operarea paginii de internet. Astfel că utilizatorul nu are posibilitatea de contestare.


3. Utilizarea de cookies

3.1.1. Descrierea și volumul prelucrării de date (Analiza comportamentului de navigare)


Noi utilizăm pe pagina noastră web cookies, care facilitează o analiză a comportamentului de navigare al utilizatorului. În acest mod pot fi transmise următoarele date:


1. Termeni de căutare introduși

2. Frecvența apelărilor de pagini

3. Utilizarea de funcții ale siteului web


Datele utilizatorilor colectate în acest mod sunt pseudonimizate prin măsuri tehnice. Astfel că nu mai este posibilă o atribuire a acestora la utilizatorul apelant. Nu se face o stocare a acestor date împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.


3.1.2. Descrierea și volumul prelucrării de date (Funcția Coș de cumpărături)


Unele cookies rămân permanent pe computerul dumneavoastră și acestea ne facilitează să recunoaștem din nou calculatorul dumneavoastră la următoarea dvs. vizită (cookies remanente). Partenerilor noștri nu le este permis să colecteze, să prelucreze sau să utilizeze date cu caracter personal de pe pagina noastră web prin intermediul cookies. Majoritatea browserelor acceptă în mod standard cookies. Ele pot accepta sau refuza prin setările de siguranță cokkies temporare sau cele stocate, independent unul de altul. Atunci când dvs. dezactivați cookies, în anumite cazuri nu veți mai avea la dispoziție anumite funcții de pe pagina noastră web și este posibil ca unele pagini web să nu mai fie afișate corect. Pentru a utiliza Coșul nostru de cumpărături, trebuie să permiteți cookies temporare. Datele stocate în cookies ale noastre nu vor fi asociate cu datele dvs. personale (nume, adresă, etc.). Fără acordul dvs. expres, noi nu vom asocia datele stocate în cookies noastre cu datele dvs. personale (nume, adresă, etc.).


3.2. Colectare de date prin utilizarea de Google-Analytics


Pagina noastră web utilizează Google-Analytics, un serviciu de analiză web, al Google inc. Google-Analytics utilizează așa-numitele „cookies”. Este vorba despre fișiere text, care vor fi stocate pe computerul dvs. și care permit o analiză a utilizării paginii web de către dvs. De exemplu, se colectează informații despre sistemul de operare, despre browser, despre adresa dvs. IP, despre pagina web deschisă de către dvs (URL referrer) și adta și ora vizitei dvs pe pagina noastră web. Informațiile create prin aceste fișiere text despre utilizarea paginii noastre web sunt transmise către un server al Google din SUA și sunt stocate acolo. Google va utiliza aceste informații pentru evaluarea utilizării paginii noastre web, pentru a elabora rapoarte despre activitatea paginii web pentru dezvoltatorii de pagini web și pentru a efectua alte servicii asociate cu utilizarea paginii web și cu utilizarea internetului. În măsura în care acest lucru eset prevăzut de către lege sau în măsura în care terți prelucrează aceste date din însărcinarea Google, Google va transmite aceste informații și către terți. Această utilizare se face anonimizat sau pseudonimizat. Găsiți informații în acest sens direct pe pagina Google, la apăsați aici.


3.3. Baza juridică pentru prelucrarea de date


Baza juridică pentru procesare de date cu caracter personal prin utilizarea de cookies o constituie articolului 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).


3.4. Scopul prelucrării de date


Utilizarea de cookies de analizare se face în scopul îmbunătățirii calității paginii noastre web și a conținutului acesteia. Prin cookies de analiză, noi aflăm cum este utilizată această pagină, putând astfel să ne optimizăm mereu oferta.

Un astfel de scop este și interesul nostru îndreptățit la prelucrarea datelor conform articolului 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).


3.5. Durata stocării, posibilitate de contestare și de înlăturare


Cookies sunt stocate pe calculatorul utilizatorului și transmise de către acesta pe pagina noastră. Astfel încât dumneavoastră, în calitate de utilizator, aveți deplinul control privind utilizarea de cookies. Printr-o modificare a setărilor browserului dvs. de internet, dvs. puteți să dezactivați sau să limitați transferarea de cookies. Cookies deja stocate pot fi șterse oricând. Acest lucru se poate face și automatizat. În cazul în care cookies sunt dezactivate pentru pagina noastră web,  este posibil să nu mai poată fi utilizate de deplin toate funcțiile paginii web.


Transferul de flash-cookies nu poate fi oprit din setările browserului, dar poate fi oprit prin modificări ale setărilor Flash player.


4. Newsletter

4.1. Descrierea și volumul prelucrării de date

Pe pagina  noastră de internet vă puteți abona la un newsletter gratuit. Astfel, la abonarea la newsletter, datele din masca de introducere ne vor fi transmise nouă.

În afară de acesta, la abonare se colectează următoarele date:


1. Adresa IP a calculatorului apelant

2. Data și ora înregistrării


Pentru prelucrarea de date, în cadrul procedurii de înregistrare vi se solicită acordul și se face trimitere la această declarație de protecție a datelor.


Datele sunt utilizate exclusiv pentru trimiterea newsletterului.


Pentru trimiterea buletinului nostru informativ, noi utilizăm furnizorul/provider de listă MailChimp. MailChimp este o ofertă a companiei The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 (“Rocket”) Pe Rocket se aplică aşa-numita „Convenţie Privacy Shield“, care este un acord de protecţia datelor între Uniunea Europeană şi Statele Unite.

Datele colectate la înregistrare sunt transmise către Rocket și sunt stocate de către Rocket. Datele care sunt introduse la înregistrare nu sunt comunicate către alți terți. După înregistrare, MailChimp vă trimite dumneavoastră un e-Mail, pentru a vă confirma înscrierea. De asemenea, MailChimp oferă diferite modalități de analiză despre modul în care sunt deschise și utilizate buletinele informative trimise, de exemplu, către câți utilizatori a fost trimis un e-mail, dacă e-mailurile au fost respinse și dacă utilizatorul s-a șters din listă după primirea unui e-mail. Însă aceste analize sunt doar privitor la anumite grupuri și nu sunt utilizate de către noi pentru evaluarea individuală. În afară de acestea, MailChimp utilizează instrumentul de analiză Google Analytics de la Google, Inc și de la caz la caz, înglobează acesta în buletinul informativ. Alte detalii despre Google Analytics puteți găsi în această declarație de protecția datelor , la „Colectare de date prin utilizarea de Google-Analytics”.

Alte informații despre protecția datelor la MailChimp puteți găsi la: http://mailchimp.com/legal/privacy/.


GetResponse


Pentru trimiterea mailurilor şi buletinelor informative noi ne folosim de prestatorul nostru de servicii (operator) GetResponse, societatea GetResponse Sp.z o.o., ul. ARKONSKA 6/A3, 80-387 GDANSK, Polonia, prelucrează la solicitarea noastră datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru aceasta datele dumneavoastră sunt memorate de către GetResponse. De asemenea GetResponse ne oferă posibilităţi de evaluare, de exemplu referitoare la cum sunt deschise şi utilizate buletinele informative. Datele dumneavoastră necesare pentru obţinerea buletinelor informative nu sunt date mai departe terţilor, iar nici GetResponse nu va avea dreptul să dea datele dumneavoastră mai departe.


Prestatorul va prelucra la fiecare interacţiune cel puţin datele referitoare la:


- adresa dvs. de IP

- data

- linia de subiect a e-mailului dvs.

- timpul de răspuns necesar în urma solicitării dvs., transmisă serverului

- ora la care aţi transmis solicitarea serverului

- adresa de e-mail


GetResponse Landing- Page


Conţinuturile care sunt accesate prin intermediul GetResponse, pot fi găzduite şi pe o Landing-Page /pagină ţintă/ a GetResponse. Pentru dumneavoastră ca utilizator acest lucru înseamnă că atunci când veţi accesa un link dintr-un mail sau buletin informativ veţi fi condus pe o subpagină a GetResponse. Această opţiune ne oferă posibilitatea de a vă oferi o experienţă ca utilizator fără discontinuităţi şi de a găzdui studiile şi articolele noastre (dacă este cazul să vi le şi prezentăm).


GetResponse obţine şi memorează la fiecare solicitare a unui fişier de pe pagina web următoarele date:


- adresa IP,

- pagina web de la care a fost accesat fiecare fişier,

- numele fişierului,

- data şi ora accesării,

- volumul datelor transmise şi

- mesajul referitor la accesarea cu succes.


Aceste date referitoare la accesare sunt utilizate exclusive sub forma nepersonalizată /anonimizată/ şi sunt utilizate pentru o continuuă îmbunătăţire a ofertei de internet şi pentru scopuri statistice. Pentru evaluarea acestor date această pagină web foloseşte printer altele de exemplu Google Analytics şi cookies. Mai multe informaţii cu privire la protecţia datelor la societatea GetResponse le găsiţi accesând: https://www.getresponse.de/email-marketing/legal/datenschutz.html.


4.2. Baza juridică pentru prelucrarea de date


Baza juridică pentru procesare de date după abonarea la newsletter de către utilizator o constituie, în cazul în care utilizatorul și-a dat acordul, articolului 6 alineat 1 litera a din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).


4.3. Scopul prelucrării de date


Înregistrarea adresei de e-mail a utilizatorului servește la trimiterea newsletterului.

Înregistrarea altor date cu caracter personal în cadrul procedurii de înregistrare servește la împiedicarea abuzării de servicii sau de adresa de e-mail utilizată.


4.4. Durata stocării


Datele vor fi șterse imediat ce nu vor mai fi necesare pentru atingerea scopului colectării lor. Adresa de e-mail a utilizatorului va fi deci stocată atât timp, cât va fi activ abonamentul la newsletter.


4.5. Posibilitate de contestare și de înlăturare


Abonamentul la newsletter poate fi reziliat oricând de către respectivul utilizator. În acest scop există un buton corespunzător pe pagina web sub newsletter.


5. Înregistrare

5.1. Descrierea și volumul prelucrării de date


Pe pagina noastră de internet, noi oferim utilizatorilor posibilitatea să se înregistreze cu declararea datelor cu caracter personal. Datele sunt introduse astfel într-o casetă de introducere codificată și vor fi trimise către un prestator și stocate. În cadrul procesului de înregistrare sunt colectate următoarele date:


1. E-mail

2. Parolă

3. Formulă de adresare, prenume, nume de familie


La momentul înregistrării se stochează în afară de acestea și următoarele date:


1. Adresa IP a utilizatorului

2. Data și ora înregistrării


În cadrul procesului de înregistrare se solicită un acord al utilizatorului pentru prelucrarea acestor date.


5.2. Înregistrarea prin tehnologia Single Sign-on (Facebook, Google și Amazon)


Noi vă oferim posibilitatea să vă înregistrați pentru serviciul nostru prin tehnologia Single Sign-on. Astfel nu mai este posibilă o reînregistrare. pentru înregistrare, dumneavoastră sunteți direcționat spre pagina dorită a ofertantului de tehnologie Single Sign-on, unde dvs. vă puteți înregistra cu datele dumneavoastră de utilizator. Astfel datele dvs.d e profil înregistrate acolo vor fi asociate cu serviciul nostru. Prin asociere noi vom primi în mod automat de la respectivul ofertant de servicii următoarele informații: prenume, nume de familie, adresă de e-mail, ID utilizator și sex.


Noi utilizăm din aceste date exclusiv prenumele dumneavoastră, numele de familie, adresa dvs. de email, ID de utilizator și sexul dvs. Aceste informații sunt imperativ necesare pentru încheierea contractului, pentru a vă putea identifica.


Facebook-Connect

Alte informații despre Facebook-Connect și despre setările contului puteți găsi în Instrucțiunile pentru protecția datelor și în Condițiile de utilizare ale Facebook Inc.


Google Sign in

Alte informații despre Google sign in și despre setările contului puteți găsi în Instrucțiunile pentru protecția datelor și în Condițiile de utilizare ale Google Inc.


Amazon Sign-on

Alte informații despre Amazon Sign-on și despre setările contului puteți găsi în Instrucțiunile pentru protecția datelor și ale Amazon EU S.a.r.l.


5.3. Baza juridică pentru prelucrarea de date


Baza juridică pentru procesare de date o constituie, în cazul în care utilizatorul și-a dat acordul, articolul 6 alineat 1 litera a din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

În cazul în care înregistrarea este pentru executarea unui contract, la care utilizatorul este parte contractuală sau pentru efectuarea unor demersuri precontractuale, atunci


baza juridică suplimentară pentru procesare de date o constituie articolul 6 alineat 1 litera b din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).


5.4. Scopul prelucrării de date


Înregistrarea utilizatorului este necesară pentru executarea contractului cu utilizatorul sau pentru efectuarea unor demersuri precontractuale.

Datele de înregistrare servesc la derularea comenzii din magazinul nostru online.  


5.5. Durata stocării


Datele vor fi șterse imediat ce nu vor mai fi necesare pentru atingerea scopului colectării lor.

Acest lucru este necesar în timpul procesului de înregistrare pentru executarea unui contract sau pentru efectuarea de demersuri precontractuale, în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru executarea contractului. Și după încheierea contractului poate să fie necesar ca datele cu caracter personal ale partenerului contractual să fie stocate, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale.


5.6. Posibilitate de contestare și de înlăturare


În calitate de utilizator dvs. aveți oricând posibilitatea să vă ștergeți înregistrarea. Dvs. puteți modifica oricând datele dvs. care au fost stocate.

Revocare prin e-mail sau serviciu poștal către:


BM CARTECH SRL

Str. BOBOTENI, 21

Piatra Neamţ, jud. Neamţ


Administrator: Beniamin Stifii


E-mail: office@auto-zon.com


În cazul în care datele sun necesare pentru executarea unui contract sau pentru efectuarea unor demersuri precontractuale, o ștergere a datelor înainte de termen este posibilă doar în cazul în care obligații contractuale sau legale nu contravin unei ștergeri.


6. Formular de contact și contact prin e-mail

6.1. Descrierea și volumul procesării de date


Pe pagina noastră de Internet există un formular de contact care poate fi utilizat pentru contactarea electronică. În cazul în care un utilizator utilizează această posibilitate, atunci datele introduse în caseta de introducere ne vor fi transmise nouă și stocate. Aceste date sunt:


1. Număr de comandă

2. Număr de telefon

3. Prenume și nume de familie

4. VIN

5. Numere de cod


La momentul trimiterii mesajului vor fi stocate în plus următoarele date:


1. Adresa IP a utilizatorului

2. Data și ora înregistrării


Pentru procesarea de date, în cadrul procedurii de trimitere vi se va solicita acordul și se va face trimitere la prezenta declarație de protecție a datelor.

Alternativ este posibilă o contactare prin adresa de e-mail pusă la dispoziție. În acest caz, datele personale ale utilizatorului trimise prin e-mail vor fi stocate.

Datele vor fi utilizate exclusiv pentru soluționarea solicitării.


Noi utilizăm pentru procesarea solicitărilor din partea clienților sistemul de tichete Zendesk, o platformă de deservire clienți a Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102. În acest scop, datele necesare, ca de exemplu nume, prenume, adresa poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail sunt colectate pe pagina noastră web, pentru a putea răspunde necesităților dumneavoastră de informații.  Zendesk este un participant certificat al așa-numitului „Privacy Shield Frameworks“, îndeplinind astfel condițiile minime pentru o prelucrare de date a comenzii conform legilor în vigoare.

Informații mai detaliate despre procesarea de date de către Zendesk puteți găsi în Declarația de protecția datelor a Zendesk, la http://www.zendesk.com/company/privacy.


6.1.1. Colectarea, procesare şi utilizarea datelor pentru portalul de evaluare Trustpilot


Noi vă oferim posibilitatea să înaintaţi prin serviciul nostru de evaluare www.trustpilot.de evaluări despre Service-ul oferit de noi, iar în acest scop se aplică prevederile şi condiţiile de protecţia datelor ale Trustpilot, publicate la http://legal.trustpilot.de/end-user-privacy-terms şi la http://legal.trustpilot.de/end-user-terms-and-conditions. În caz de participare (pentru care ar fi necesară înscrierea dumneavoastră) la acest sistem de evaluare, evaluarea dumneavoastră va fi publicată la noi şi pe paginile de Internet ale Trustpilot şi ale partenerilor acesteia.


În scopul utilizării, noi comunicăm prin Trustpilot adresa dumneavoastră de e-Mail, prenumele şi numele dumneavoastră de familia, cât şi numărul de comandă generat de către noi, către companía Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5. Stock, 1112 Kopenhaga, Danemarca (support@trustpilot.com). Trustpilot vă va trimite din însărcinarea noastră invitaţii de evaluare. Procesare se face în baza articolului 6 (1) lit. f DSGVO, din interesul îndreptăţit de obţinere a unor evaluări din partea utilizatorilor, pentru crearea unei baze de încredere pentru utilizarea paginii web. Dumneavoastră aveţi dreptul să refuzaţi oricând, din motive care reies din situația dumneavoastră specială, această procesare de date ale dumneavoastră cu caracter personal, în baza articolului Art. 6 (1) f DSGVO (Ordonanţa de bază pentru protecţia datelor).6.2. Baza juridică pentru prelucrarea de date


Baza juridică pentru procesare de date o constituie, în cazul în care utilizatorul și-a dat acordul, articolul 6 alineat 1 litera a din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).


Baza juridică pentru procesare de date care au fost trimise printr-un e-mail o constituie articolul 6 alineat 1 litera f din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).

În cazul în care contactarea prin e-mail este pentru încheierea unui contract, atunci


baza juridică suplimentară pentru procesare de date o constituie articolul 6 alineat 1 litera b din DSGVO (Ordonanța UE de bază pentru protecția datelor).


6.3. Scopul prelucrării de date


Procesarea de date cu caracter personal din caseta de introducere ne servește nouă doar la procesarea contactării noastre. În cazul unei contactări prin e-mail, există în acest sens și interesul îndreptățit necesar pentru procesarea de date.

Celelalte date cu caracter personal procesate în timpul procedurii de trimitere servesc în scopul împiedicării unei utilizări abuzive a formularului de contract și pentru asigurarea securității sistemelor noastre de tehnica informațiilor.


6.4. Durata stocării


Datele vor fi șterse imediat ce nu vor mai fi necesare pentru atingerea scopului colectării lor. Pentru datele cu caracter personal din caseta de introducere a formularului de contact și pentru acelea care au fost trimise prin e-mail, acesta este cazul atunci când s-a încheiat respectiva corespondență cu utilizatorul. Corespondența este încheiată atunci când din circumstanțe rezultă că starea de fapt respectivă a fost clarificată concluziv.

Datele cu caracter personal colectate suplimentar în timpul procedurii de trimitere vor fi șterse cel târziu după un termen de 7 zile.  


6.5. Posibilitate de contestare și de înlăturare


Utilizatorul are oricând posibilitate de revocare a acordului lui pentru procesarea de date cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, atunci el se poate împotrivi oricând stocării datelor sale cu caracter personal. În acest caz, corespondența nu mai poate fi continuată.

Revocare prin e-mail sau serviciu poștal către:


BM CARTECH SRL

Str. BOBOTENI, 21

Piatra Neamţ, jud. Neamţ


Administrator: Beniamin Stifii


E-mail: office@auto-zon.com


Toate datele cu caracter personal care au fost stocate în demersul de contactare vor fi șterse în acest caz.


7. Notificări push prin Firebase Google

Noi oferim pe pagina noastră web serviciul gratuit de notificări push. Prin apăsarea pe butonul „Accept“ vă puteți abona la acest serviciu. Dumneavoastră aveți oricând posibilitatea să anulați acest abonament în setările programului dvs. de navigare pe internet.


8. Social Media

8.1. Google+


Paginile noastre utilizează funcții ale Google +1. Furnizorul este Google Inc. 1600

Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Colectarea și dezvăluirea de informații: cu ajutorul butonului Google +1, dumneavoastră puteți publica informații pe plan mondial. Prin butonul Google +1, dumneavoastră și alți utilizatori obțineți rapoarte personalizate de la Google și de la partenerii noștri. Google stochează atât informațiile, pe care dumneavoastră  le-ați introdus pentru un conținut +1, cât și informațiile privitor la pagina, pe care ați vizionat-o apăsând pe +1. +1 ale dumneavoastră  pot fi arătate ca indicații alături de denumirea dumneavoastră și de fotografia dumneavoastră  în serviciile Google, cum ar fi de exemplu în rezultatele căutărilor sau în profilul dumneavoastră  Google, sau în alte locații  pe pagini web și pe anunțuri de pe Internet. Google înregistrează informații despre activitățile dumneavoastră  +1, în scopul îmbunătățirii serviciilor Google pentru dumneavoastră  și pentru ceilalți. Pentru a putea utiliza butonul Google +1, aveți nevoie de un profil Google transparent pe plan mondial, public, care trebuie să conțină cel puțin numele ales pentru acest profil. Acest nume va fi utilizat în toate serviciile Google. In anumite cazuri, acest nume poate și înlocui un alt nume, pe care l-ați utilizat la împărtășirea de date prin intermediul contului dumneavoastră Google. Identitatea profilului dumneavoastră Google poate fi afișată utilizatorilor care vă cunosc adresa de E-Mail, sau care posedă alte date de identificare despre dumneavoastră. Utilizarea informațiilor colectate: pe lângă scopurile de utilizare descrise mai sus, informațiile puse la dispoziție de către dumneavoastră sunt utilizate conform prevederilor Google valabile de protecția datelor. Este posibil ca Google să publice statistici rezumative privitor la activitățile +1 ale utilizatorilor, respectiv să dezvăluie acestea către utilizatori și parteneri, cum ar fi edituri, companii care publică anunțuri sau pagini web asociate.


8.2. Facebook


Pe paginile noastre sunt integrate plugins ale rețelei de socializare Facebook, furnizor Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Puteți recunoaște pluginsurile Facebook după logoul Facebook sau după butonul de "Like" ("Îmi place") de pe pagina noastră. Găsiți aici un rezumat al pluginsurilor Facebook: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Dacă deschideți pagina noastră, prin plugin se va crea o conexiune directă între browserul dumneavoastră  și serverul Facebook. Astfel, Facebook va primi informația că dumneavoastră  ați vizitat cu adresa dumneavoastră  IP pagina noastră. Dacă veți apăsa pe butonul de Facebook "Like" în timp ce sunteți logat în contul dumneavoastră  de Facebook, puteți crea un link între conținuturile paginilor noastre pe profilul dumneavoastră  de Facebook. Astfel, Facebook poate aloca vizitarea paginilor noastre cu contul dumneavoastră de utilizator. Vă atenționăm asupra faptului că în calitate de furnizor ale paginilor, noi nu avem cunoștință privitor la conținutul datelor transmise, sau la utilizarea acestora de către Facebook. Alte informații în acest sens găsiți în Declaraţie de protecția datelor a Facebook, la de-de.facebook.com/policy.php.


În cazul în care dumneavoastră  nu doriți ca Facebook să poată atribui vizitarea paginilor noastre contului dumneavoastră  de utilizator Facebook, vă rugăm să vă delogați din contul dumneavoastră  de utilizator Facebook.


8.3. Twitter


Pe paginile noastre sunt integrate funcții ale serviciului Twitter. Aceste funcții sunt oferite de către compania Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Prin utilizarea de Twitter și a funcției "Re-Tweet", paginile web vizitate de către dumneavoastră vor fi asociate cu contul dumneavoastră Twitter și vor fi dezvăluite altor utilizatori. Astfel se transferă date și către Twitter. Noi vă atenționăm asupra faptului că în calitate de furnizor ale paginilor, noi nu avem cunoștință privitor la conținutul datelor transmise, sau la utilizarea acestora de către Twitter. Alte informații în acest sens găsiți în Declaraţie de protecția datelor a Twitter la twitter.com/privacy. Dumneavoastră vă puteți modifica setările de protecția datelor la Twitter prin setările de cont din twitter.com/account/settings.


8.4. Instagram


Pe paginile noastre sunt integrate funcții ale serviciului Instagram. Aceste funcții sunt oferite de către Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Dacă sunteți logat în contul dumneavoastră Instagram, puteți crea prin apăsarea butonului Instagram conținutul paginilor noastre cu profilul dumneavoastră Instagram. Astfel, Instagram poate aloca vizitarea paginilor noastre cu contul dumneavoastră  de utilizator. Vă atenționăm asupra faptului că în calitate de furnizor ale paginilor, noi nu primim informații privitor la conținutul datelor transmise, sau la utilizarea acestora de către Instagram.

Alte informații în acest sens găsiți în Declaraţie de protecția datelor a Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.


8.5. Pinterest


Pe pagina noastră, noi utilizăm social plugins ale rețelei de socializare Pinterest, administrată de către compania Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“). Dacă deschideți o pagină care conține un astfel de plugin, browserul dumneavoastră  va crea o conexiune directă cu serverele de la Pinterest. Astfel, pluginul transferă date de protocol către serverul Pinterest din SUA. Este posibil ca aceste date de protocol să conțină adresa dumneavoastră IP, adresa paginilor web vizitate, care conțin de asemenea funcții Pinterest, felul browserului și setările acestuia, data și ora apelării, modul dumneavoastră  de utilizare a Pinterest cât și cookies. Alte informații despre scopul, amploarea și re-procesare și utilizarea datelor de către Pinterest, cât și despre drepturile dumneavoastră în această privință și despre posibilitățile de protecție a sferei dumneavoastră private  găsiți în Informațiile privitor la protecția datelor ale Pinterest, la: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


8.6. Youtube


Responsabilul cu procesare a integrat pe această pagină de Internet componente ale YouTube. YouTube este un portal video de Internet, care facilitează persoanelor care publică conținuturi video postarea gratuită de videoclipuri și altor utilizatori vizionarea, evaluarea și comentarea de asemenea gratuită a acestora. YouTube permite publicarea oricărui fel de video, motiv pentru care pe acest portal de internet pot fi accesate atât emisiuni complete de film și de televiziune, cât și videouri cu muzică, trailere sau videouri filmate personal de către utilizatori.

Compania care administrează YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC este o subsidiară a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Prin fiecare accesare a unei pagini individuale a acestei pagini de internet, care este administrată de responsabilul pentru procesare și pe care a fost integrat o componentă YouTube (video YouTube), se dispune browserului de internet  din sistemul IT al persoanei respective în mod automat de către respectiva componentă YouTube, să descarce o reprezentare a respectivei componente YouTube de pe YouTube. Puteți accesa alte informații despre YouTube de la https://www.youtube.com/yt/about/de/. În cadrul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google primesc informații privitor la care anume subpagină de pe pagina noastră de internet a fost vizitată de către persoana respective/afectată.

Dacă persoana afectată este în același timp logată pe YouTube, YouTube recunoaște prin accesarea unei subpagini, care conține un video YouTube, care anume subpagină concretă a paginii noastre de internet este vizitată de persoana afectată. Aceste informații sunt colectate de către YouTube și Google și alocate respectivului cont de YouTube al persoanei respective.

YouTube și Google primesc mereu prin componenta YouTube informații privitor la faptul că persoana respectivă a vizitat pagina noastră de internet, când persoana respectivă este la momentul accesării paginii noastre de internet totodată logată pe YouTube; acest proces are loc independent de faptul dacă persoana respective dă sau nu click pe un video de pe YouTube. În cazul în care persoana respectivă nu dorește ca astfel de informații să fie transmise către YouTube și Google, atunci aceasta poate împiedica transferul acestor date prin delogarea sa din contul ei YouTube, înainte de o accesare a paginii noastre de internet.

Prevederile de protecția datelor publicate pe YouTube, care pot fi apelate la adresa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, oferă informații privitor la colectarea, procesare și utilizarea datelor cu caracter personal de către YouTube și Google.


9. Drepturile persoanelor afectate

Următoarea enumerare cuprinde toate drepturile celor afectați conform DSGVO. Drepturile care nu sunt relevante pentru propria pagină web nu trebuie menționate. În acest caz, enumerarea poate fi redusă.

În cazul în care datele cu caracter personal vor fi procesate de către dvs., dvs. sunteți parte afectată în sensul DSGVO și atunci vă revin următoarele drepturi față de compania responsabilă:


9.1. Drept de obținere de informații


Dvs. puteți solicita o adeverință de la compania responsabilă din care să rezulte dacă datele cu caracter personal referitoare la dvs. sunt sau nu procesate de către noi.

În cazul în care există o astfel de procesare, dvs. puteți solicita de la compania responsabilă informații despre următoarele:


1. Scopurile în care sunt procesate datele cu caracter personal;

2. Categoriile de date cu caracter personal care sunt procesate;

3. Destinatarii respectiv categoriile de destinatari față de care au fost dezvăluite datele dvs. cu caracter personal, sau față de care vor fi dezvăluite;

4. Durata preconizată a stocării datelor cu caracter personal referitoarea la dvs. sau, în cazul în care nu sunt posibile date concrete în acest sens, criteriile de stabilire a duratei de stocare;

5. Existența unui drept de corectare sau de ștergere a datelor cu caracter personal referitoare la dvs., a unui drept de limitare a procesării de către compania responsabilă sau a unui drept de contestare a acestei procesări;

6. Existența unui drept de reclamație la o autoritate de supraveghere;

7. Toate informațiile disponibile despre proveniența datelor, în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana afectată;

8. Existența unei luări automate de decizie, inclusiv profiling conform articolului 22 alineat 1 și 4 DSGVO și – cel puțin în aceste cazuri – informații declarative despre logica implicată și despre amploarea și efectele urmărite ale unei astfel de procesări, asupra persoanei afectate.


Dvs. aveți dreptul să solicitați informații privitor la faptul dacă datele cu caracter personal care se referă la dvs. au fost dezvăluite într-o terță țară sau către o organizație internațională. În acest context, dvs. puteți solicita să fiți informat privitor la garanțiile adecvate conform articolului 46 DSGVO în contextul dezvăluirii.


9.2. Dreptul de corectare


Dvs. aveți dreptul de corectare și/sau completare față de compania responsabilă, în cazul în care datele cu caracter personal procesate care se referă la dvs. sunt incorecte sau incomplete. Compania responsabilă trebuie să efectueze imediat corectarea.


9.3. Dreptul de limitare a procesării


În următoarele condiții dvs. puteți solicita limitarea procesării a datelor cu caracter personal care se referă la dvs.:


1. dacă contestați corectitudinea datelor cu caracter personal care se referă la dvs. pe o durată în care compania responsabilă are posibilitatea să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;

2. dacă procesarea este incorectă și dumneavoastră refuzați ștergerea datelor cu caracter personal și solicitați în locul acesteia o limitare a utilizării datelor cu caracter personal;

3. dacă compania responsabilă nu mai necesită în continuare datele cu caracter personal în scopul procesării, dar necesită acestea totuși pentru validarea, exercitarea sau apărarea de pretenții juridice, sau

4. dacă dvs. ați introdus contestație împotriva procesării conform articolului 21 alineat 1 DSGVO și dacă nu s-a stabilit încă dacă motivele îndreptățite ale companiei responsabile predomină în fața motivelor dvs.


În cazul în care procesarea datelor cu caracter personal care se referă la dvs. a fost limitată, aceste date pot – independent de stocarea lor – să fie procesate doar cu acordul dvs. sau doar pentru validarea, exercitarea sau apărarea de drepturi legale sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive unui interes public major al Uniunii Europene sau a unui stat membru.


În cazul în care limitarea procesării a fost limitată conform premiselor mai sus menționate, dvs. veți fi informat de către compania responsabilă înainte de anularea limitării.


9.4. Dreptul de ștergere


9.4.1. Obligația de ștergere


Dumneavoastră puteți solicita de la compania responsabilă să vi se șteargă imediat respectivele date cu caracter personal care se referă la dvs. și în acest caz compania responsabilă are obligația să șteargă imediat aceste date în cazul în care este incident unul dintre următoarele motive:


1. datele cu caracter personal care se referă la dvs. nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau în care au fost procesate în alt mod.

2. dacă dvs. vă revocați acordul pe care s-a bazat procesarea conform articolului 6 alineat 1 litera a sau articolului 9 alineat 2 litera a DSGVO și dacă lipsește o altă bază legală pentru procesare.

3. dacă dvs. înaintați contestație conform articolului 21 alineatul 1 DSGVO împotriva procesării și dacă nu există motive îndreptățite pentru procesare care să aibă prevalență sau dacă dvs. înaintați contestație conform articolului 21 alineatul 2 DSGVO împotriva procesării.

4. dacă datele cu caracter personal care se referă la dvs. au fost procesate necorespunzător.

5. dacă ștergerea datelor cu caracter personal care se referă la dvs. este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale conform dreptului UE sau conform dreptului statelor membre, căreia îi este supusă compania responsabilă.

6. dacă datele cu caracter personal care se referă la dvs. au fost colectate privitor la servicii oferite de către compania IT conform articolului 8 alineat 1 DSGVO.


9.4.2. Informații către terți


În cazul în care compania responsabilă a făcut publice datele cu caracter personal care se referă la dvs. și dacă aceasta este obligată conform articolului 17 alineat 1 DSGVO să șteargă acestea, atunci aceasta are obligația, luând în considerare tehnologia disponibilă și măsurile adecvate pentru costurile de implementare, și de natură tehnică, să informeze compania responsabilă cu procesarea de date care procesează datele cu caracter personal, asupra faptului că dvs. în calitate de persoană afectată ați solicitat de la ei ștergerea tuturor link-urilor către aceste date cu caracter personal sau a copiilor sau multiplicărilor acestor date cu caracter personal.


9.4.3. Excepții


Dreptul de ștergere nu există în cazul în care procesarea este necesară


1. pentru exercitarea dreptului de liberă exprimare a opiniei și de informare;

2. pentru îndeplinirea unei obligații legale care implică procesarea conform dreptului UE sau al statelor membre, căreia îi este supusă compania responsabilă, sau pentru îndeplinirea unei sarcini care este în interesul public sau care se îndeplinește în exercitarea forței publice, care a fost atribuită companiei responsabile;

3. din motive de interes public privind sănătatea publică conform articolului 9 alineat 2 litera h și i cât și articolului 9 alineat 3 DSGVO;

4. pentru scopuri de arhivare în interesul public, pentru scopuri de cercetare științifică sau istorică sau pentru scopuri statistice conform articolului 89 alineat 1 DSGVO, în măsura în care dreptul menționat la paragraful (3) este preconizat să facă imposibilă îndeplinirea scopului acestei procesări sau o afectează major sau

5. pentru validarea, exercitarea sau apărarea de pretenții juridice.


9.5. Dreptul de informare


În cazul în care dvs. ați aplicat față de compania responsabilă dreptul dvs. de corectare, ștergere sau limitare a procesării, atunci acesta are obligația să comunice tuturor destinatarilor, acelora cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal care se referă la dvs., această corectare sau ștergere de date sau limitare a procesării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau dacă este asociat cu costuri neproporționale.

Față de compania responsabilă, dvs. vă revine dreptul să fiți informat privitor la acești destinatari.


9.6. Dreptul de transferabilitate de date


Dvs. aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal care se referă la dvs., pe care le-ați pus la dispoziția companiei responsabile, într-un format structurat, accesibil și disponibil in format electronic. În afară de aceasta, dvs. aveți dreptul să transferați aceste date unei alte companii responsabile fără a fi împiedicat de către compania responsabilă căreia i-ați pus la dispoziție datele cu caracter personal, în cazul în care


1. procesarea se bazează pe un acord al dvs. conform articolului 6 alineat 1 litera a DSGVO sau articolului 9 alineat 2 litera a DSGVO sau pe un contract conform articolului 6 alineat 1 litera b DSGVO și

2. procesarea se efectuează prin proceduri computerizate.


În exercitarea acestui drept, dvs. mai aveți și dreptul să dispuneți ca respectivele date cu caracter personal care se referă la dvs. să fie transmise direct de către o companie responsabilă unei alte companii responsabile, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu pot fi afectate de către aceasta.


Dreptul de transferabilitate de date nu este valabil pentru o procesare de date cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care este în interesul public sau care se face în exercitarea forței publice, care a fost atribuită companiei responsabile.


9.7. Drept de contestație


Dvs. aveți dreptul, din motive care rezultă din situația dvs. specială, să introduceți oricând contestație împotriva procesării datelor cu caracter personal care se referă la dvs., care se efectuează în baza articolului 6 alineat 1 litera e sau f DSGVO; acest lucru este valabil și privitor la un profil în baza acestor prevederi.

Compania responsabilă nu mai procesează datele cu caracter personal care se referă la dvs. cu excepția cazului în care aceasta poate dovedi pentru procesare motive imperative demne de protecție, care predomină față de interesele, drepturile și liberalitățile dvs., sau dacă procesarea servește validării, exercitării sau apărării de pretenții legale.

În cazul în care datele cu caracter personal care se referă la dvs. sunt procesate pentru publicitate directă, dvs. aveți dreptul să introduceți oricând contestație împotriva procesării datelor cu caracter personal care se referă la dvs. în scopul unei astfel de publicități; acest lucru este valabil și privitor la un profil în baza acestor prevederi, în măsura în care acesta este legat de o astfel de publicitate directă.


În cazul în care dvs. introduceți contestație împotriva procesării în scopul publicității directe, atunci datele cu caracter personal care se referă la dvs. nu vor mai fi procesate în aceste scopuri.


Dvs. aveți posibilitatea, legat de utilizarea de servicii ale companiei IT – independent de Directiva 2002/58/CE – să vă exercitați dreptul de contestație prin proceduri computerizate, în care se vor utiliza specificații tehnice.


9.8. Dreptul de revocare a declarației de acord privitor la dreptul de protecția datelor


Dvs. aveți oricând dreptul să vă revocați declarația de acord privitor la dreptul de protecția datelor. Prin revocarea acordului nu se lezează legitimitatea procesării efectuate până la revocare în baza acordului.


9.9. Decidere computerizată în cazuri individuale, inclusiv Profiling


Dvs. aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii care se bazează exclusiv pe o procesare computerizată – inclusiv Profiling – care naște efecte juridice față de dvs. sau care vă afectează major într-un alt mod similar. Acest lucru nu este valabil dacă decizia


1. este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract între dvs. și compania responsabilă, dacă în baza prevederilor legale ale UE sau ale statelor membre, cărora li se supune compania responsabilă, decizia este admisibilă și dacă aceste prevederi legale includ măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților dvs. cât și a intereselor dvs. îndreptățite sau

2. se ia cu acordul expres al dvs.


În orice caz, aceste decizii nu se pot baza pe categorii speciale de date personale conform articolului 9 alineat 1 DSGVO, în cazul în care nu se aplică articolul 9 alineat 2 litera a sau g DSGVO și dacă au fost luate măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților dvs. cât și a intereselor dvs. îndreptățite.

Privitor la cazurile menționate 1. și 3., compania responsabilă ia măsurile adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților dvs. cât și a intereselor dvs. îndreptățite, de care aparține cel puțin dreptul de provocare a intervenției unei persoane din partea companiei responsabile, de prezentare a propriului punct de vedere și de atacare a deciziei.


9.10. Dreptul de contestație la o autoritate de supraveghere și control


Independent de o altă cale de atac de drept administrativ sau în instanță, dvs. vă revine dreptul de contestație la o autoritate de supraveghere și control, în special în statul membru unde aveți domiciliul, locul de muncă sau unde se află localitatea prezumtivei abateri, dacă dvs. sunteți de părere că această procesare a datelor cu caracter personal care se referă la dvs. încalcă DSGVO.


Autoritatea de supraveghere și control la care a fost înaintată contestația va informa reclamantul asupra stadiului și rezultatelor contestației, inclusiv asupra posibilității unei căi de atac în instanță conform articolului 78 DSGVO.